Turniej 1 Turniej 2 Turniej 3
Turniej 4 Turniej 5 Turniej 6
Turniej 7
Partnerzy:
Bogi Golf